GURE ARTEKO HARREMANAK

Pertsonak, haurrak zein helduak, ez gara bakarrik bizi, familian, taldean bizi gara. Beste pertsonekin harremanetan gaude uneoro. Izan ere, harremanak dira zorion-iturri garrantzitsuena. Halere, harremanak ez dira onak  izaten beti, batzuetan zailak izaten dira eta beste batzuetan gaiztotzen dira. Horregatik, harremanak poz-iturri nagusia izateaz gain, gure bizitzan atsekabe-iturri garrantzitsuena ere badira. 

Harreman-talde hauetan sozializazio-prozesua gauzatzen da. Sozializazioa gizartean bizitzean jasotzen den eraketa- eta moldaketa-prozesua da, bereziki norbanakoaren ekintza autonomoei eta haren gizarte-integrazioari dagokienez. Norbanakoarekin harremanetan pertsonak jartzen dira eta erakundeak dira sozializazio-eragileak: familia, eskola eta hedabideak. Horietatik guztietatik jasotzen ditugu balioak eta arauak. Sozializazio-prozesuak bizitza osoan daude indarrean, baina haurtzaroan garatzen dira, gurasoekin eta eskolan, bereziki. 

Sozializazio-prozesuaren barruan kokatzen gara bete-betean eta gure ikasleei lagunduko diegu harremanak ahalik eta positiboenak izaten, proposatutako dinamika batzuen bidez. 

Aurrerago azaltzen diren jarduerak bost eremutan banatuak daude: 

 • Nire barnera begira (erlaxazio-dinamika bat) 
 • Gatazkek irakatsi didate 
 • Arretaz entzuten dut 
 • Besteen lekuan jartzen naiz neu izaten 
 • Autoebaluazioa 

Beharrezkoa da eremu guztietatik gutxienez bat egitea (zenbat eta gehiago egin, hobeto).

 

Helburuak

 • Gatazken aurrean tresnak eta estrategiak izaten hastea. 
 • Pertsonen arteko komunikazioa hobetzea. 
 • Enpatiarako gaitasuna garatzea. 
 • Asertibitatea garatzea. 
 • Errespetua merezi dugula aitortzea. 
 • Sentimenduak eta emozioak identifikatzea. 
 • Gatazken aurrean erremintak eta estrategia desberdinak erabiltzen hastea.

Ebaluazio-irizpideak

 • Partaidetza 
 • Errespetua 
 • Enpatia 
 • Berdintasuna 
 • Komunikazioa 

Lorpen-adierazleak

 • Parte hartzen du dinamiketan. 
 • Besteak modu aktiboan eta dinamikoan entzuten ditu. 
 • Gatazkak identifikatzen ditu. 
 • Beste pertsonekiko komunikazioa hobetzen ari da. 
 • Identifikatzen ditu sentimendu eta emozio batzuk. beregan zein besteengan. 
 • Jokabide asertiboak izaten hasi da egoera batzuetan, besteen aurrean. 
 • Nork bere eta besteen sentimenduak eta emozioak ezagutzen ditu. 
 • Nork bere buruari begirunea merezi duela, aitortzen du. 

Jarduerak

Nire barnera begira 

 1. Barneko eguraldia 
 2. Arnasketari arreta ematen 
 3. Panpina naiz 

 

Gatazkek irakatsi didate
 1. Katua eta sagua 
 2. Rol jokoa 
 3. Zer gertatu da? 
 4. Sagua salgai 
 

 Arretaz entzuten dut  

 1. Elkar entzun dezagun 
 2. Hitzik gabe hitz egitea 
 3. Entzuten dizut 
 4. Haserrealdia eta gero? 
 
Besteen lekuan jartzen ni neu izaten 
 1. Elkartuko gara 
 2. Nola sentitu da? 
 3. Begirunea 
 4. Laukitxoen istorioa 

 

 Autoebaluazioa

 1. Autoebaluazio-fitxa