Askotarikoak gara, berdinak gara

1. Bereziak gara

Talde-kohesioa indartzeko, oso garrantzitsua da taldekideek elkar ezagutzea, haien interesak, beharrak eta sentimenduak zein diren jakitea. Horrek laguntzen du alderdi berdinak, ezberdinak eta bakoitzaren berezitasunak azalarazten eta taldearen aniztasuna baloratzen, nork bere identitatea eta taldearena eraikitzen lagunduko dien taldekide izateko sentimendua izan dezaten.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da ataleko “Isiltasunaren minutu magikoa” jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Taldekideek elkar ezagutzea
 • Nork bere berezitasunak identifikatzea
 • Besteekin zerk berdintzen gaituen jakitea
 • Lantaldeetan parte hartzea

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta erabiliko den metodologia.

Hasieran, ikasleak bakarka jarriko dira, eta “Nork bere eskua”  fitxaz baliatuta, nork bere buruaren ezaugarriak jasoko ditu.

Ondoren, launaka jarriko dira. Eginbeharrak banatuko dira taldekideen artean, eta honako hau egingo dute: jarduera dinamizatu eta  ekarpenak  “Askotariko identitateak”  fitxan jasoko dituzte.

Talde handian, “Gure taldea” eranskinaren antzeko horma-irudian, taldeetan egindakoa islatuko dute. 

Berriro bakarka, ikasle bakoitzak “Ni neu” fitxan taldean bildu diren ezaugarrietatik bereak direnak, hura berezia egiten dutenak, jasoko ditu. Ikasleek beren “BAT karpeta” pertsonalean gordeko dute.

Talde handian, kontuan izanik helburua zela gelakideen artean dauden berdintasunak eta desberdintasunak ezagutzea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Lortu dugu nahi genuena?
 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

 • Saio bat

BALIABIDEAK

Eranskinak: 

BEREZIAK GARA

2. Egunak

Talde-kohesioa indartzeko, oso garrantzitsua da taldekideek elkar ezagutzea, haien interesak, beharrak eta sentimenduak zein diren jakitea. Horrek laguntzen du alderdi berdinak, ezberdinak eta bakoitzaren berezitasunak azalarazten eta taldearen aniztasuna baloratzen, nork bere identitatea eta taldearena eraikitzen lagunduko dien taldekide izateko sentimendua izan dezaten.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da ataleko “Isiltasunaren minutu magikoa" jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Taldekideek elkar ezagutzea
 • Nork bere berezitasunak identifikatzea
 • Besteekin zerk berdintzen gaituen jakitea
 • Lantaldeetan parte hartzea

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta metodologia.

Hasteko,  21. Kromosoma, XXI. mendean bideoaren zati bat ikusiko dute. Irakasleak aukeratuko du bertan agertzen den bizipen bat; adibidez, 28. minututik 31. minutura arteko zatian jasotako bizipena  izan daiteke. Talde handian, komentatuko du hainbat gauzatan zer berdintsuak garen gizakiok, zerk sentiarazten gaitun denok ondo eta zerk gaizki.

Bakarka, “Nire ohiko egun bat” orrian idatziko dute beren egunerokotasunean besteekiko harremanetan  gustatzen zaizkien hiru egoera eta gustatzen ez zaizkien beste hiru. Launaka1 jarriko dira eta,  txandaka,  taldekide bakoitzak antzeztuko du, hitzik erabili gabe, bere aste-egun arrunt bat, esnatzen den momentutik. Aurrez idatzitako gustuko zerbait antzezten duen bitartean, irribarrez agertuko da; gustuko ez duen zerbait adierazten duenean, berriz, desatsegintasun-aurpegia jarriko du. Taldekide batek apuntatuko ditu egoera atseginak eta desatseginak, eta irakasleak emango dizkion bi koloretako folio-laurdenetan idatziko ditu. Kolore bateko papertxoetan egoera atseginak, eta beste kolorekoetan desatseginak. Papertxo horiek soka batean zintzilikatu, eta horman jarriko dituzte.

Ondoren, talde bateko kideak zutitu, eta sokaren aurrean jarriko dira. Ordenan, bakoitzak aukeratuko du bere taldean idatzi ez den paper bat; irakurriko du, eta esango du bere ustez idatzi duena neska edo mutila den. Horrek aukera emango dio irakasleari arrazoiak ematean sor daitezkeen genero-aurreiritziak ikasleekin batera aztertzeko. Ez da beharrezkoa jakitea nork idatzi duen papertxo hori.

Berriro bakarka, ikasle bakoitzak jasoko du “Ni eta nire taldea” fitxan besteekin komun duena. 

Ikasleek beren “BAT karpeta” pertsonalean gordeko dute fitxa hori.

Ondoren, talde handian, kontuan izanik helburua zela gelakideen artean dauden berdintasunak eta desberdintasunak ezagutzea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Lortu dugu nahi genuena?
 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

 • Bi koloretako papertxoak
 • Soka

Eranskinak:

Bideoa 

--------

1Komeni da irakasleak berak taldeak antolatzea, eta ahal den neurrian bermatzea  talde guztietan aniztasuna izatea, gutxienez irizpide hauek kontuan izanik: kultura, generoa eta gaitasunak

EGUNAK

3. Elkarren beharra dugu

 

Talde-kohesioa indartzeko, oso garrantzitsua da taldekideek elkar ezagutzea, haien interesak, beharrak eta sentimenduak zein diren jakitea. Horrek laguntzen du alderdi berdinak, ezberdinak eta bakoitzaren berezitasunak azalarazten eta taldearen aniztasuna baloratzen, nork bere identitatea eta taldearena eraikitzen lagunduko dien taldekide izateko sentimendua izan dezaten.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da ataleko “Isiltasunaren minutu magikoa” jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

 

HELBURUAK

 • Taldekideek elkar ezagutzea
 • Nork bere beharrak  identifikatzea
 • Besteekin zerk berdintzen gaituen eta besteengandik zerk bereizten gaituen jakitea
 • Laguntza non topatu jakitea
 • Lantaldeetan parte hartzea

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta metodologia.

Bakarka, “Nire indarguneak eta beharrak” fitxa beteko dute.

Ondoren, irakasleak emandako bi koloretako  post-it bitan idatziko dituzte: batean indarguneak eta bestean ahuleziak edo beharrak. Papertxo horiek gorputzean itsatsiko dituzte. Ondoren, denak zutitu, eta, bakoitzak adierazitako indarguneak eta ahuleziak (beharrak) kontuan izanik, “Nor eta nork” fitxa eskuan, topatu behar dute nori lagundu eta norengandik laguntza jaso. Ondoren, informazio hori guztia fitxan jaso dute. 

Ikasleek beren “BAT karpeta2 pertsonalean gordeko dute.

Ondoren, talde handian, kontuan izanik helburua zela gelakideen beharren artean dauden berdintasunak eta desberdintasunak ezagutzea eta behar den laguntza non topatu jakitea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Lortu dugu nahi genuena?
 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena, eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

 • Saio bat

BALIABIDEAK

 • Hainbat post-it 

Eranskinak: 

ELKARREN BEHARRA DUGU