BAT egingo dugu

1. Beldurrik ez!

Gaitzizenak jarri, bultzatu, iraindu, iseka egin, informazio oso pertsonalak erakutsi Interneten, imintzioak egin edo jo: haur eta gazte askok eta askok halakoei aurre egin behar diete beren ikastetxean. Horrekin bukatzeko ardura izateaz gain, egiteko ahalmena ere badugu.

Halakoak jasaten ari direnak babestu eta defendatzeko modurik badago. Badira borrokarako prest dauden heroiak. Aurrera egin, erabakia hartu eta eskola-jazarpenaren aurka egitea besterik ez zaigu gelditzen.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Eskola-jazarpenari aurre egiteko estrategia batzuekin bat egitea.

 • Eskola-jazarpena geldiarazteko konprometitzea.

GARAPENA

Talde handian baliabideetan dagoen bideoa ikusiko dute. Bideo horretan, teknologia berrien bidezko jazarpenari aurre egiteko estrategia bat azaltzen da: zurrumurrurik ez zabaltzea.

Bideoa ikusi ondoren, eskola-jazarpena geldiarazteko estrategia horri buruz eztabaidatuko da taldean.

Eztabaida gidatzeko galdera batzuk:

 • Askotan gertatzen al da bideoan ikusten den jazarpen mota hori?

 • Zein da bideoko mezua? Ados zaudete mezu horrekin?

 • Zuen ustez, estrategia hori eraginkorra izan daiteke jazarpenaren aurka? Zergatik?
 • Beste estrategiarik ezagutzen al duzue jazarpenari aurre egiteko?

Eskola-jazarpena jardueran landutakoa gogoratzeko unea da. Jarduera hartan, eraso mota batzuk identifikatu zituzten ikasleek:

 • Eraso fisikoak: gorputzaren aurkakoak (jotzea, bultzatzea) edo norbaiten gauzen aurkako ekintzak (gauzak puskatzea, lapurtzea, ezkutatzea)

 • Ahozko erasoak: burla egitea, zurrumurruak zabaltzea, ezizenak jartzea...

 • Eraso sozialak: taldetik kanpo uztea, baztertzea, kontuan ez hartzea...

 • Eraso psikologikoak: mehatxuak, umiliatzea...

 • Teknologia berrien bidezko erasoak

Lau taldetan banatuko dira ikasleak. Talde bakoitzak jazarpen mota batean zentratuko da: erasoa deskribatu eta hari aurre egiteko estrategia bat diseinatu beharko du. Horretarako, baliabideetan agertzen den fitxa erabil daiteke.

Lana bukatu ondoren, beste taldeen aurrean aurkeztu beharko dute fitxan jasotakoa.

Fitxa horiek gelako horman edo korridoreetan jarriko dira.

Eta harremanak onak ez direnean? blokea osatzeko, hurrengo saioan *Gure dekalogoa jarduera egingo dute.

IRAUPENA

Saio bat.

BALIABIDEAK

Bideoa: Byte Face con Rubius

JAZARPENAREN AURKAKO ESTRATEGIAK.DOCX

BELDURRIK EZ

2. #ByeByeBullying

Zenbaitetan, zerbait gertatzen ari dela esaten ez badigute, ez gara ohartu ere egiten. Hori sarean askotan gertatzen zaie gazteei: dena joko bat balitz bezala hartzen dute. Baina besteen aurkako ekintza horiek sarean duten eragina handia da, aurrez aurreko tratu txarrena baina askoz handiagoa.

Ciberbullying-a pertsona gazte bati mehatxu egiten diotenean gertatzen da; pertsona gazte hori xaxatu, umiliatu edo mintzen dutenean gertatzen da, edo beste gazte baten jopuntu bihurtzen denean, Internet, sakelako telefono edo beste komunikazio-teknologia telematiko batzuen bidez.

Ciberbulling-a izateko, ez da soilik une batean gertatu behar eta bi aldeetan adingabeek egon behar dute.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

 

HELBURUA

 • Sarearen bidez tratu txarrak eta jazarpena jasateak sortzen dituen sentimenduak ezagutzea.
 • Sarean pertsona bati bidegabeki jazartzen edo eraso egiten zaionean egoera horren aurka egitea.

GARAPENA

Baliabideetan proposatzen den bideoa ikusiko datalde talde handian.

Bideoa ikusi ondoren, irakasleak gaiaren inguruko eztabaida gidatuko du, honako galdera hauetan oinarrituta::

 • Nola sentitzen da Natxo, Albertoren argazkia sarean zabaltzen denean?
 • Konturatu al dira irudia zabaldu dutenak zer-nolako kaltea eragiten dioten Natxori?
 • Zergatik gertatu da hori? Natxoren errua izan da?
 • Zer erabakitzen dute Natxori lagundu nahi dioten adiskideek? Zer asmatzen dute egoeraribuelta emateko?
 • Zuen ustez, halakorik gertatzen al da zuen ikasgelan edo ikastetxean? Zer iritzi duzue horri buruz?
 • Pertsona bat Interneten bidez jazarpena jasaten ari bada, nola geldi liteke hori?
 • Ciberbullying-a jasango bazenute, pertsona heldu bati esango zeniokete? Inori ezer esango ez bazeniote, egoerak hobera edo okerrera egingo luke?

Bideoa taldean aztertu ondoren, lauko taldeetan jarriko dira ikasleak eta antzeko egoera bat asmatu beharko dute, emandako gidoiari jarraituz. Benetan gertatutako istorioa baldin bada, hobe.

Istorioa garatzeko gidoia hau izan daiteke:

 • Pertsona batek ekintza desegoki bat egiten du sare sozialen bidez.
 • Arazoa larriagotu egiten da.
 • Biktimak laguntza eskatzen du.
 • Guztien artean irtenbidea bilatzen diote arazoari.

Talde-lana bukatu ondoren, talde txiki bakoitzeko bozeramaileak bere istorioa irakurriko du talde handian, txandaka. Beste ikaskideek arretaz entzungo dute istorioa. Planteatzen den irtenbideari ekarpenak egingo dizkiote eta denon artean adostuko dute taldeek asmatutako istorioetan zer egin.

Eta harremanak onak ez direnean? blokea osatzeko, hurrengo saioan *Gure dekalogoa jarduera egingo dute.
 

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

Asignatura empatia bideoa.

BYEBYEBULLYING fitxa.

BYEBYEBULLING

* Gure dekalogoa

Komeni da ikasleekin adostea tratu txarren aurka gure gelan zer egingo dugun. Horrela, esplizitatuko ditugu egoera horietan haiengandik espero ditugun erantzunak, horrelakorik ez gertatzeko.

Errazago lortuko dugu ikasleen konpromisoa haien portaera gidatuko duen dekalogo bat adosten badugu haiekin. Jarduera honetan dekalogo hori osatzea eta beti kontuan hartzea proposatzen dugu.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUA

 • Tratu txarren aurrean taldean irizpide komunak adostea.

GARAPENA

Sarrera moduan, baliabideetan eskaintzen den bideo bat ikusiko dute talde handian, elkarrekin arazoei aurre egiteko taldeak daukan indarrari buruzkoa.

Ikasleak 4-5 pertsonako taldeetan banatuko dira. Irakasleak taldeen erdiari (talde berdeak) “Tratu txarren kontrako jarrerak” eranskineko A fitxa emango dio eta beste erdiari (talde gorriak) “Tratu txarrak indartzen dituzten jarrerak” eranskineko B fitxa.

Talde bakoitzak 10-15 minutu izango ditu fitxan falta den zatia osatzeko. Taulan idatzita agertzen ez diren beste jarrerak ere gehitu ditzakete.

Bukatzen dutenean bateratze-lana egingo dute. Talde berdeak zutabe gorrian jarritakoa azalduko dute eta talde gorriek, berriz, zutabe berdean jarritakoa. Errepikatzen ez diren jarrerak beste taula batean jasoko dituzte, talde handiaren taula izango den horretan. Kartoi mehean egitea proposatzen dugu, horman jartzeko. Adibide bat, ondoren.

Hortik abiatuta, eta zutabe berdean zentratuta, tratu txarren kontrako jarrerarik onenak aukeratzeko bozketa egingo dute ikasleek: bakoitzak hiru jarrera aukeratuko ditu. Boto gehien lortzen duten 10 jarrerak izango dira tratu txarren aurkako praktika onen dekalogoa. Horiek jasotzeko, Dekalogoa fitxa erabil daiteke (edo kartoi mehean antzeko bat egin), gelan jartzeko. Dekalogo horretan praktika onak jasotzeaz gain, irudi bat txertatzen badute, are hobeto.

Eta harremanak onak ez direnean? blokea bukatzeko, irakasleak gogoratuko du egindako jardueren helburuak, hau da, jazarpena zer den jakitea eta horri aurre egiteko estrategiak garatzea.

Arbelean, denon artean esaldi hau osatuko dute, eta baliabideetan dagoen “Bat egingo dugu” eranskinean denon sinadura jasoko da.

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

El arbol indio bideoa

TRATU TXARREN AURREAN ZER EGIN. A FITXA

TRATU TXARREN AURREAN ZER EGIN. B FITXA

BAT EGINGO DUGU

TALDEAREN DEKALOGOA

Kartoi mehea, aukeran.

GURE DEKALOGOA