Elkar Komunikatzen

1. Zuk zer egingo zenuke

Eguneroko harremanetan, pertsona batzuen jokabideek ondo edo gaizki sentiarazi ahal gaituzte. Gaizki sentiarazten gaituzten horien aurrean, jokabide ezberdinak izan ditzakegu: pasiboa, erasokorra edo asertiboa. 

Asertiboa izatea da besteei zer sentitzen eta zer pentsatzen dugun jakinaraztea, inor mindu gabe, baina aldi berean, esateko duguna adieraziz.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da  ariketa egitea, gelan giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Egoera deserosoetan jokatzeko modu ezberdinak egon daitezkeela jakitea eta modu horiek bereiztea.

 • Komunikatzeko, asertibitatea balioestea, eta horretan trebatzea.

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta erabiliko den metodologia.

Ondoren, irakasleak komunikazioan asertiboa izatearen garrantzia azalduko die ikasleei. 

Horretarako, “Komunikazio-estiloak” eranskina erabil daiteke. Han, hiru komunikazio-estiloen definizioak ageri dira (pasiboa, erasokorra edo asertiboa), eta hiru etiketa (etiketa bakoitzak estilo bat irudikatzen du). Izen bereko jarduera aurretik egina badute, estiloak gogoratzea besterik ez da egin behar. 

Eranskin hori gelako pantailan proiekta daiteke jarduera egiten duten bitartean, hiru estiloen definizioak begi-bistan egoteko.

Ikasleak 3-4 kideko taldeetan banatuko dira. Talde bakoitzean egoera deseroso bat aztertuko dute eta egoera horretan emango duten erantzuna adostuko dute, gero talde osoaren aurrean antzezteko.

“Zuk zer egingo zenuke?” eranskinean ageri diren egoerak erabil daitezke, edo ikasleek proposatutako beste batzuk.  

Antzezpen bakoitzaren ondoren, irakasleak lagunduko die egindako lana aztertzen. Horretarako,  “Antzezpenak aztertzeko gida” eranskina erabil daiteke.

Bukatzeko, eta talde handian, kontuan izanik helburuak zirela egoera deserosoetan jokatzeko modu ezberdinak egon daitezkeela jakitea, modu horiek bereiztea eta modu asertiboa balioestea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi duzu?
 • Zailtasunak izan dituzu?
 • Zer hobeto behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

 

DENBORA

 • Bi saio

BALIABIDEAK

2. Talde-presioa

Taldearen presioa da nerabearen jokabidea determinatzen duen faktorerik garrantzitsuenetako bat; presioa negatiboa denean, arrisku handiko jokabideak gerta daitezke, osasunerako aldi baterako edo iraunkorrak izan daitezkeen kalteak sortuz.
Ezezkoa ziurtasunez adierazten ikasi behar dute ikasleek, azalpenik eman gabe, builarik egin gabe, jenio txarrak eragin gabe. 

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da  ataleko "Nire gorputzarekin BAT" ariketa egitea, gelan giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Edozein ezberdintasun-motaren aurrean errespetu-jarrerak sustatzea.
 • Pertsonen era guztietako askatasunak errespetatzea.
 • Taldearen presioari aurre egiteko estrategiak garatzea.

 

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta erabiliko den metodologia.
Irakasleak erantsita dagoen Abdoren kuadrilla fitxa irakurriko die ikasleei.

Ondoren, Abdoren istorioari buruz hitz egingo dute talde handian. Eztabaida gidatzeko galderak:

Zuen ustez, zergatik presionatzen du taldeak Abdok ere edan dezan? Zergatik kostatzen zaio horrenbeste taldeari ulertzea Abdok ez duela edan nahi? 
Zer aukera ditu  Abdok? 
Zer ondorio ekarriko lizkioke alkoholik ez edateko erabakiari eusteak? Eta edaten hasteak?
Zer aldatuko litzateke ez edateko arrazoia erlijiosoa ez balitz? 
Inoiz sentitu al duzue talde-presiorik? 
Irakasleak taldearen presioa zer den azalduko die ikasleei: lagun-taldeak kide batengan sortzen duen presioa da, gehiengoak pentsatzen duenaren arabera jardun dezan. 
Talde-presioari aurre egiteko teknika batzuk berraztertuko dituzte talde handian: disko akastuna, beste aukera batzuk eskaintzea, zuretzat-niretzat eta lainoa teknikak. Horretarako, “Talde-presioari aurre egiteko teknikak” eranskina erabil daiteke.
Ondoren, ikasleak hirunaka jarriko dira. Txandaka, kide bat Abdoren lekuan jarriko da eta beste biak presionatuko dute edan dezan. Abdoren rola hartu duena presio horri aurre egiten saiatuko da. Horretarako, taldean landutako teknikak erabiliko ditu. 

Taldeetan teknikak praktikatzen bukatzen dutenean, eta talde handian, irakasleak elkarrizketa gidatuko du ondorengo galdera hauen bitartez:

 • Nola sentitu zarete Abdoren lekuan?
 • Zaila izan al da talde-presioari aurre egitea?
 • Zein teknika egin zaizue zailena? Eta zein errazena? 

Bukatzeko, kontuan izanik helburuak zirela edozein ezberdintasun-motaren aurrean errespetu-jarrerak sustatzea, pertsonen era guztietako askatasunak errespetatzea eta talde-presioari aurre egiteko estrategiak garatzea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?
 • Zailtasunak izan ditugu?
 • Zer egin dugu ondo?
 • Zer hobeto behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

 

DENBORA

 • Saio bat

BALIABIDEAK

--------------------

1 "Talde presioa" Unitate Didaktikoak. Gizagune Fundazioa. Egokituta

 

 

 

3. Interes kontrajarriak

Harremanetan interes kontrajarriak daudenean, gatazkak sortzen dira eta zaila izaten da irtenbidea topatzea interes horiek ez baditugu kontuan izaten.
Bereizi egin behar dira gatazkan parte hartzen duten pertsonen portaerak, jarrerak eta interesak, eta betiere interesak hasieratik kontuan izan, gerta daitekeelako denon interesak aurrera eramateko moduak izatea, eta hori da, hain zuzen ere, gatazka modu eraikitzailean tratatzeko arakatu behar den bidea. 

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da  ataleko "Nire gorputzarekin BAT" ariketa egitea, gelan giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Gatazka bati erantzuna ematerakoan pertsona bakoitzaren jarrera eta interesak kontuan hartzea.
 • Gatazka bakoitzaren konponbideak bilatzea.
 • Akordio batera heltzeko jarrera positiboa izatea.

 

GARAPENA

Irakasleak azalduko ditu jardueraren helburuak eta erabiliko den metodologia.

Ikasgela hiru laguneko taldetan banatuko da. Talde bakoitzean, hiru rol banatuko dira: gatazkan inplikaturiko A pertsona, gatazkan inplikaturiko B pertsona, eta bitartekaria. Hirugarren horrek lagunduko die bi taldekideei gatazkaren irtenbide bat bilatzen. Rol horiek ondo betetzeko jarraibideak “A pertsonaia” eta “B pertsonaia” eranskinetan daude jasota.

Eranskin horietan, gatazka-egoera bat planteatzen da. Bi taldekidek gatazkan egokitutako jarrera defendatuko dute. Hirugarrenak  gatazka konpontzen lagunduko die, eta saiatuko da interesak zein diren agerian uzten.

Gatazka ebaztea lortzeko, aldeen interesak zein diren jakin beharko da. Izan ere, bateragarriak izan daitezke: alde batek saskietako bat behar du (jaurtiketa libreak entseatzeko); besteak, berriz, kantxa erdia behar du (areto-futbolean jokatzen baitute); bi taldeek beren interesak ase ditzakete arazorik gabe. Kideei laguntzen saiatuko den pertsona “interesetan” arreta jartzera animatuko du irakasleak, “zertarako” horretan araka dezan, eta gogoraraziko dizkio jarreren eta interesen arteko desberdintasuna eta bitartekariaren funtzioa. Horretarako, “Gatazkak bideratzen” eranskina erabil daiteke.

Talde handian, kontuan izanik helburuak zirela gatazka bati erantzuna ematean pertsona bakoitzaren jarrera eta interesak kontuan hartzea, gatazka bakoitzaren konponbideak bilatzea eta akordio batera heltzeko jarrera positiboa izatea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?
 • Zailtasunak izan ditugu?
 • Zer egin dugu ondo?
 • Zer hobeto behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

 

DENBORA

 • Saio bat

BALIABIDEAK

 

--------------------

1 "Talde presioa" Unitate Didaktikoak. Gizagune Fundazioa. Egokituta