Elkarri Laguntzen

1. Oparia

Harremanak elkarren artean eraikitzen dira. Harreman onak izateko, garrantzitsua da pentsamenduak, iritziak eta sentimenduak modu egokian adieraztea eta horretarako bideak zabaltzea, ohitura bihur dadin.

Norberak jakiteko zertan hobetu behar duen, lagungarria izaten da kideek berari buruz pentsatzen dutena jakitea, baita ondo egiten duenean baloratua sentitzea ere. Jarrera bat baloratua izateak motibatzen du jarrera hori indartzeko.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da  ariketa egitea, gelan giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUA

 • Sentimenduak eta nahiak modu egokian adieraztea.

 • Ikasgelan giro onaren alde egitea.

GARAPENA

Irakasleak azalduko du zertan datzan ”Oparia”:

Oparia, pertsona bati emozioak modu positiboan adierazten dituen mezu bat oparitzean datza. Adibidez, honelakoak erabil daitezke: eskerrik asko...”, “zorionak ematen dizkizut….”, “barkamena eskatzen dizut…”, “konturatu naiz….”, “gustatzen zait……” ,“ ……..sentitzen naiz…...enean”.

“Oparia” gauza positiboak esateko erabiliko da.

Ikasle bakoitzak gelako zerrenda izango du “Oparia” eranskinaren antzekoa, eta gurutze batekin markatuko ditu bidalitako eta jasotako “Oparia”k.

Egunero, bi gelakideri behatu; seguru zerbait ikusiko dutela, zoriondu edo eskertzeko. “Oparia” eranskina beren BAT karpeta pertsonaletan gordeko dute.

Besteak beste, honako arrazoi hauetako batengatik zoriondu dezakete:

 • Egindako lan batengatik

 • Erantzun egoki batengatik

 • Beste norbaiti laguntzeagatik

 • Nabarmendu gabe zerbait konpontzeagatik

 • Gelan parte hartzeagatik: galderak egin eta ideiak emateagatik

 • Ezaugarri pertsonalengatik (laguntasuna, adiskidetasuna, samurtasuna…)

 • Entzuten jakiteagatik

 • Esku hartzen jakiteagatik

 • Pertsonen, gauzen eta egoeren alderdi positiboa ikusteagatik

 • Arduratsua izateagatik

 • Liskarra ekiditeagatik

 • Baikor hitz egiteagatik

Irakasleak ikasleei gogoraraziko dizkie egindako GURE ARTEKO HARREMANAK blokeko jardueren helburuak: emozioak eta nahiak modu egokian adieraztea eta gelako giro onaren alde egitea.

Arbelean, denon artean, esaldi hau osatuko dute:

Irakasleak argazkia aterako dio eta korridoreko BAT panelean itsatsiko du, beste geletan ateratakoekin batera.

DENBORA

15 minutu

BALIABIDEAK

Eranskina: “Oparia”

OPARIA

BAT karpeta pertsonala

2. “Ni” mezuak

 

Harremanakelkarren artean eraikitzen dira. Harreman onak izateko, garrantzitsua da pentsamenduak, iritziak eta sentimenduak modu egokian adieraztea eta horretarako bideak zabaltzea, ohitura bihur dadin.

“NI” mezua erabiltzeko ohitura izateak norberari laguntzen dio nahiak eta sentimenduak modu egokian adierazten eta taldekideei portaerak egokiak izaten, eta modu horretan harremanak sendotzen etataldea eraikitzen laguntzen du.

 

Jarduera hau egin baino lehen, lagungarria izan daiteke  ariketa egitea, giro lasaia egon dadin eta horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Sentimenduak eta nahiak modu egokian adieraztea.

 • Gelako giro onaren alde egitea.

GARAPENA

Irakasleak azalduko die harremanetan sentimenduak eta pentsamenduak adieraztean oso lagungarria izaten dela nork bere barrutik hitz egitea beste batzuen ahotik egin beharrean, nor bere sentimenduez jabetzea eta horiek egoki bideratzea. Adibidez, esan beharrean “Oso gaizki portatu zara nirekin, ez didazulako deitu”, hobe da esatea, esate baterako, “Triste sentitu naiz deitu ez didazunean”.

Ikaskide baten portaera batek sentimendu desatsegina eragiten dien bakoitzean, “Ni” mezua idatziko diote, honelako eskemari jarraituz:

…………………………………………………………………………………………………………..nean,

..................................sentitu naiz eta ………………………………………………. nahi dut.

Adibidez, “Hitz egiten ari nintzela burla egin didazunean, minduta sentitu naiz eta nire iritzia errespetatzea nahi dut”.

Ikasle bakoitzak “ʹNiʹmezua” eranskinaren antzeko bat izango du eta, hor, gurutze batekin markatuko ditu bidalitako eta jasotako “ʹNiʹmezua”k. BAT karpeta pertsonalean gordeko dute.

Irakasleak ikasleei gogoraraziko dizkie egindako GURE ARTEKO HARREMANAK blokeko jardueren helburuak: emozioak eta nahiak modu egokian adieraztea eta gelako giro onarekin BAT egitea.

Arbelean, denon artean, esaldi hau osatuko dute:

Irakasleak argazkia aterako dio eta korridoreko BAT panelean itsatsiko du, beste geletan ateratakoekin batera.

DENBORA

Saio erdi bat

BALIABIDEAK

“NI” MEZUAK.DOCX

"NI" MEZUAK

BAT karpeta pertsonala

3.Gelako BAT buzoia

Harremanak elkarren artean eraikitzen dira. Batzuetan, komunikabideetan ez dira arazoen aurrean harreman onen ereduak eskaintzen, ezta horiek izateko jokabide egokienak ere. Baina egon badaude, bai gizartean eta gure inguru hurbilean, bai gure geletan. Ereduak beharrezkoak dira jokabideak bideratzeko.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komeni da  ariketa egitea, gelan giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Elkarbizitzaren aldeko jokabideak jasotzea.

 • Gelako giro onaren aldeko jarrera balioestea.

GARAPENA

Irakasleak BAT buzoia nola erabili azalduko du.

Gelan, kutxa batekin egindako BAT buzoia egongo da eta “Jokabide eredugarriak” eranskinak ondoan egongo dira. Ikasleek astean zehar arazo baten aurrean jokabide zuzena

ikusten duten bakoitzean, “Jokabide eredugarriak” eranskina bete, eta buzoian sartuko dute. Ikasle guztiek izango dute beren “Buzoia” eranskina, BAT karpeta pertsonalean, eta ekarpenak egiten dituzten bakoitzean, bertan apuntatuko dituzte.

Goizero 1. saioa ematen duen irakasleak kutxan dauden orriak hartuko ditu, irakurri, eta ondo eginak daudenak ikasleen aurrean irakurriko ditu, saioa bukatutakoan. Denak jaso eta tutoreari emango dizkio.

Irakasleak ikasleei gogoraraziko dizkie egindako GURE ARTEKO HARREMANAK blokeko jardueren helburuak: emozioak eta nahiak modu egokian adieraztea eta gelako giro onarekin BAT egitea.

Arbelean, denon artean, esaldi hau osatuko dut:

rakasleak argazkia aterako dio eta korridoreko BAT panelean itsatsiko du, beste geletan ateratakoekin batera.

DENBORA

Saio erdi bat

BALIABIDEAK

 

BAT karpeta pertsonala

BUZOIA.DOCX

JOKABIDE EREDUGARRIAK.DOCX

GELAKO BAT BUZOIA

BAT karpeta pertsonala

4. Aholkuen txartela (Z)

Jarduera hau egin baino lehen, lagungarria izan daiteke  ariketa egitea, giro lasaia egon dadin eta horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

 

Helburuak:

 • Garrantzitsua al da interneten gure anonimotasuna zaintzea? Egin dezagun gogoeta hori.

 

Denbora: 10 min

 

Nola egin:

Aholku-txartela diseinatuz, gauza bat lortu nahi dugu: ikasleek berek egitea gogoeta ea zer aukera dauzkaten eskura, interneten edukiak ez daitezen edonola zabaldu, hedapen hori mugatzeko. Ondoren, aukera horiei aholku-itxura emango diete, eta kartel edo txartel batean jasoko, taldeko gainerako kideen artean banatzeko. Aholku batzuk, hauek izan daitezke, adibidez:

Mugikorrean eta sare sozialetan, kontaktuen zerrenda mugatuta edukitzea, hots, benetan ezagutzen dugun jendea bakarrik edukitzea, konfiantzazkoak. Zer da gure lagunaren laguna? Bada, gure ezezaguna. Eta beste lagun birtual bat, online joko baten bidez bakarrik ezagutzen duguna? Hori ere ezezaguna da. Eta beste bat ere bai, ezagutzen omen gaitu, sarean gurekin bikain portatzen da, baina ez dakigu nor den: hori ere ezezaguna da.

Sare sozialetan “kontu pribatuak" erabili, gure kontaktuek soilik ikus dezaten partekatzen duguna (Instagramen eta Twitterren adibidez; Facebooken ez baitago horrelako aukerarik, baina antzeko zer edo zer lor daiteke pribatutasun-aukerak konfiguratuz).

Sare sozialetako pribatutasun-aukerak konfiguratzea, alegia, lehenespenez, kontaktuek bakarrik ikusi ahal izatea guk partekatzen duguna; kanpotik egiten diren bilaketak mugatuta egotea (adibidez, Google edo Bing); eta erabiltzaileen edo erabiltzaile-taldeen artean aukeraketa bat egitea, gure gauzetako batzuk bakarrik ikusi ahal izan ditzaten.

 

AHOLKUEN TXARTELA