GURE ARTEKO HARREMANAK

Pertsonak, haurrak zein helduak, ez gara bakarrik bizi, familian, taldean bizi gara. Beste pertsonekin harremanetan gaude une oro. Izan ere, harremanak dira zorion-iturri garrantzitsuena. Hala ere, harremanak ez dira onak  izaten beti, batzuetan zailak izaten dira eta beste batzuetan gaiztotzen dira. Horregatik, harremanak poz-iturri nagusia izateaz gain, gure bizitzan atsekabe-iturri garrantzitsuena ere badira.

Harreman-talde hauetan sozializazio-prozesua gauzatzen da. Sozializazioa gizartean bizitzean jasotzen den eraketa- eta moldaketa-prozesua da, bereziki norbanakoaren ekintza autonomoei eta haren gizarte-integrazioari dagokienez. Norbanakoarekin harremanetan pertsonak jartzen dira eta erakundeak dira sozializazio-eragileak: familia, eskola eta hedabideak. Horietatik guztietatik jasotzen ditugu balioak eta arauak. Sozializazio-prozesuak bizitza osoan daude indarrean, baina haurtzaroan garatzen dira, gurasoekin eta eskolan, bereziki.

Sozializazio-prozesuaren barruan kokatzen gara bete-betean eta gure ikasleei lagunduko diegu harremanak ahalik eta positiboenak izaten, proposatutako dinamika batzuen bidez.

Lorpen-adierazleak ere proposatzen dira, irakasleek ikasleen ebaluazio-prozesuetan kontuan izateko.

Helburuak

 • Gatazken aurrean tresnak eta estrategiak izatea.
 • Pertsonen arteko komunikazioa hobetzea.
 • Enpatiarako gaitasuna garatzea.
 • Asertibitatea garatzea.
 • Errespetua merezi dugula aitortzea, eta egoera konplexuen aurrean erremintak eta estrategiak eskaintzea. 

Ebaluazio irizpideak

 • Errespetua
 • Enpatia
 • Berdintasuna
 • Komunikazioa

Lorpen adierazleak

 • Parte hartzen du dinamiketan
 • Besteak modu aktiboa eta dinamikoan entzuten ditu.
 • Gatazkak identifikatzen ditu
 • Beste pertsonekiko komunikazioa hobetzen ari da.
 • Identifikatzen ditu sentimendu eta emozio batzuk beregan eta besteengan.
 • Jokabide asertiboak izaten hasi da egoera batzuetan, besteen aurrean.
 • Nork bere eta besteen sentimenduak eta emozioak ezagutzen ditu
 • Nork bere buruari begirunea merezi duel, aitortzen du

Jarduerak