Jazarpenari aurre egitea, bai

1. Kasuak aztertzea

Edozein jazarpen-kasuren aurrean, ezinbestekoa da irtenbide egokia bilatzeko. Horrek laguntzen du inplikatuen beharrak identifikatzen eta, horren ondorioz, dagokien erantzuna aurkitzen.

Behar horien arabera eta gertatutakoan dugun inplikazioaren arabera, irtenbideak eta laguntza emateko moduak asko eta askotarikoak izan daitezke.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Eskola-jazarpenari aurre egiteko aukerak eztabaidatzea.

 • Kasu horietan irtenbideak bilatzea.

 • Eskola-jazarpena jasotzen dutenekin enpatia izatea.

GARAPENA

Jarduera honetan puzzlearen teknika kooperatiboa erabiliko da.

Bost kideko taldeetan banatuko dira ikasleak eta ikasle bakoitzari Kasuak aztertzeko fitxa bat emango zaio, 1etik 5era. Bost kasu prestatu dira jarduera honetarako (ikus baliabideak).

Kasu bera duten ikasleek adituen taldea osatuko dute. Talde bakoitzak egokitu zaion kasua aztertuko du.

Adituen taldean kasua aztertu ondoren, ikasleak oinarrizko taldera bueltatuko dira. Ikasle bakoitzak bere kasua azalduko die taldekideei. Horiek kasuak entzun, ekarpenak egin eta
guztien artean Kasuak aztertzeko fitxa orokorra beteko dute.

Oharra: Eranskinetan dagoen kasuren batek gelako ikasleren baten egoerarekin lotura nabarmena badu, irakasleak neurtu beharko du komenigarria den gelan aztertzea, kasuarenarabera ikasle hori biktimizatzea ekar dezake eta.

Bukatzeko, eta talde handian, kontuan izanik helburua zela eskola-jazarpenari aurre egiteko aukerak eztabaidatzea, kasu horietan irtenbideak bilatzea eta eskola-jazarpena jasotzen dutenekin enpatia izatea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:
 
 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?

 • Gure harremanetan, zer egiten dugu ondo?

 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

Bi saio

BALIABIDEAK

KASUAK AZTERTZEKO FITXA OROKORRA.DOCX

KASUAK AZTERTZEKO FITXAK.DOCX

Post it-ak, kartoi mehea edo papera, zenbakiak jartzeko

KASUAK AZTERTZEA

2. Egun on, printzesa!

Harremanetan hainbat jarrera erasokor normaltzat har daitezke ez badiegu begirada kritikoa jartzen. Horien aurrean,genero-azterketaren tresna dugu matxismoaz jabetzeko. Horietako askori mikromatxismoak edo intentsitate baxuko erasoak deitzen zaie. Mementoan garrantzi gutxi ematen zaie, baina etorkizunean larriak izan daitezkeen erasoen oinarria dira.

Horregatik, oso garrantzitsua da hasierako unetik bertatik jarrera horiei aurre egiteko trebetasunak izatea,egoera ez larriagotzeko.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Nork bere bizitzan erabaki arduratsuak hartzen ikastea, nork bere eta besteen jokaeraz gogoeta eginez eta osasunerako kaltegarriak izan daitezkeenak identifikatuz.
 • Genero-indarkeriaren aurrean kritiko agertzea.

GARAPENA

Talde handian Egun on, printzesa! bideoa ikusiko dute eta izenburuaz gogoeta egingo dute taldean:

 • Egun on, printzesa! izenburua egokia al da?

 • Zer esan nahi du?

 • Beste izenburu bat jarriko zeniokete bideoari?

Ondoren, 1-2-4 teknika kooperatiboa erabiliko dute bideoak erakusten duen egoera lantzeko.

Egun on, printzesa! eranskineko fitxa bana emango zaie ikasleei, nork bere hausnarketa egiteko. Gero, ikasleek, binaka jarrita, fitxan jasotakoa partekatuko dute. Bukatzeko, lauko taldeetan jarriko dira ikasleak, eta bikote bakoitzaren ekarpenak jaso eta eztabaidatuko dituzte.

Talde-lana bukatu ondoren, talde handian laukote bakoitzak egindako lana laburtuko die besteei. Bideo horretan agertzen diren tratu txarrak zer motatakoak diren azalduko du irakasleak. Genero indarkeria da neskak, neska izate hutsagatik, mutil batengandik jasaten dituen tratu txar psikologikoak. Indarkeria sexista eta indarkeria matxista terminoak ere erabiltzen dira. Geuk guztiak sinonimotzat hartuko ditugu.

Bukatzeko, eta talde handian kontuan izanik helburuak direla nork bere bizitzan erabaki arduratsuak hartzen ikastea —nork bere eta besteen jokaeraz gogoeta eginez eta osasunerako kaltegarriak izan daitezkeenak identifikatuz—, eta genero-indarkeriaren aurrean kritiko agertzea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?

 • Gure harremanetan, zer egiten dugu ondo?

 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

EGUN ON PRINTZSESA: BIDEOA

EGUNON PRINTZESA FITXA.DOCX

EGUNON PRINTZESA

3. Sareko arriskuei aurre egiten

Sarekoak betiko arazoak dira, baina inguru berri batean oraingoan. Internet eta Web 2.0 guneabesteekin bat egiteko edo ez egiteko tokiak dira, bizitza erreala bezalaxe.

Arretaz jokatzea eta harreman-sarea ondo eraikitzea beharrezko zeregina da hazteko, gatazka kudeatzea den bezalaxe.Hezitzaile garen aldetik, gure zeregina da ingurune hori gertuagotik ezagutzea eta ulertzea, gure ikasleei sare sozialak egoki erabiltzen laguntzeko.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Sareko arriskuak hautematea.

 • Sare sozialen erabilera desegokitik ondorioztatutako arazoei aurrea hartzeko eta konponbidea bilatzeko bideak norberak aurkitzea.

 • Teknologia berriak eta sare sozialak erabiltzeko orduan hartzen diren hainbat jarrera ezagutzea.

GARAPENA

Talde handia Sareko Arriskuak fitxan oinarrituta, hainbat informazio partekatuko du ikasleekin.

Ondoren, baliabideetan datozen bideoak ikusiko dituzte taldean, eta, gero, eranskineko Arriskuen aurrean, zer?binaka; bideoetan sumatu dituzten arriskuak eta arrisku horiek saihesteko hartu beharko liratekeen prebentzio-neurriak idatziko dituzte taula horretan.

Gero, emandako erantzunak talde handian bateratuko dituzte, eta, zatar-paperean edo kartoi mehean egingo den taula handi batean, arrisku- eta prebentzio-neurri guztiak bilduko dira.

Taula handia osatu ondoren, gogoeta hau bideratuko du irakasleak guztien artean, txanda errespetatuz eta denon partaidetza ahalbidetuz.

 • Bideoetan deskribatzen diren arriskuak ezagutzen zenituzten?

 • Horrelako egoerak gerta daitezkeela uste duzue?

 • Hartzen dituzue deskribatutako arriskuak saihesteko beharrezkoak diren neurriak?

 • Horrelako egoerak saihestu daitezkeela uste duzue?

 • Aldatu behar dugu sarean nabigatzeko modua?

 • Berdin jokatzen dugu ezezagunekin saretik kanpo eta sare barruan?

 • Informazio bera ematen dugu saretik kanpo eta sare barruan?

 • Lagun berak ditugu sare barruan eta saretik kanpo?

Bukatzeko, eta talde handian, kontuan izanik helburuak direla sareko arriskuak hautematea, sare sozialen erabilera desegokitik ondorioztatutako arazoei aurrea hartzeko eta konponbidea bilatzeko bideak norberak aurkitzea eta teknologia berriak eta sare sozialak erabiltzeko orduan hartzen diren hainbat jarrera ezagutzea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?

 • Gure harremanetan, zer egiten dugu ondo?

 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

Sareko arriskuak bideoak (Playlist)

Atrapado en la red

Nos conocemos

Precaución en el uso de facebook

ARRISKUEN AURREAN

SAREKO ARRISKUAK

SAREKO ARRISKUEI AURRE EGITEN

4. Gurutzen istorioa

Nerabezaroaadin esanguratsua da identitatearen garapenerako, denbora gutxian aldaketa fisiko handiak izaten direlako, eta horrek psikologikoki eta are emozionalki aldaketak ekartzen ditu. Gure jendartean nagusia den eredu heteropatriarkalean sistema bitarra (maskulinoa/femeninoa, emakumea/gizona) muga handia da identitatea modu askean eraikitzeko eta bitasun horretatik kanpo dagoen aniztasuna onartzeko.

Identitatea ez da geldi dagoen zerbait, aldakorra da; ez da bakarra, nork identitate ezberdinak ditu. Nerabezaroan dauden aldaketak modu osasuntsuan barneratzeko, sistema bitarra apurtzeko eta alternatibak bilatzeko baliabideak izan behar dituzte ikasleek, nor bere identitateaz harro senti dadin eta besteena onartzea arazoa izan ez dadin.

Ez dezagun ahaztu eskola-jazarpeneko hainbat kasuren oinarrian identitate-aniztasunarekiko errespetu falta dagoela.

 

Jarduera hau egin baino lehen, komenigarria da  Kezkategia jarduera egitea, giro lasaia egon dadin eta ikasleek horrelako ariketak egiteko ohitura har dezaten.

HELBURUAK

 • Nork bere identitatea garatzeko baliabideak izatea.

 • Besteen identitateari errespetua izatea.

GARAPENA

Hasieran bakarka irakurriko dute eranskinean dagoen Gurutzen istorioa eta bertan dauden galderei erantzungo diete. Istorio honetan genero-estereotipoak betetzen ez dituen gazte batek jasan ditzakeen erasoak agertzen dira. Erabilitako izenek ere bide ematen dute sistema bitarra apurtzeko eta gure aurreiritziak azalarazteko.

Ondoren, hiru kideko taldeak egingo dira. Talde bakoitzean partekatu egingo dute bakarka egindakoa.

Hiruko talde bakoitzean artean istorioari amaiera bat emango diote. Taldekide bakoitzak pertsonaia bat hartuko du eta antzezteko prestatuko dira.

Istorio horretan agertzen diren tratu txarrak zer motatakoak diren azalduko du irakasleak. Kasu horretan, genero-estereotipoak betetzen ez dituen gazte baten aurkako eraso psikologikoak eta hitzezkoak.

Ondoren, talde handian, eta irakasleak esandako ordenan, taldeek besteen aurrean antzeztuko dute prestatutako istorioa.

Antzezpen bakoitzaren ostean, denon artean eta irakaslearen laguntzarekin, istorioari emandako amaieraren inguruko hausnarketa hau egingo dute:

 • Laguntza izan al du Gurutzek egoera horri aurre egiteko?

 • Onartzen da Gurutzek eskubidea duela sentitu eta nahi duena izateko?

 • Argi geratu da Gurutzen identitatearen inguruan arazoak dituztenak ingurukoak direla eta ez bera?

Bukatzeko, eta talde handian, kontuan izanik helburuak direla nork bere identitatea garatzeko baliabideak izatea eta besteen identitateari errespetua izatea, ikasleekin saioaren balorazio txiki bat egingo da:

 • Zer ikasi dugu? Zertaz ohartu gara?

 • Gure harremanetan, zer egiten dugu ondo?

 • Zer hobetu behar dugu?

Irakasleak jasoko du ikasleek esaten dutena eta hurrengo saioan gogoraraziko die.

DENBORA

Saio bat

BALIABIDEAK

GURUTZEN ISTORIOA. FITXA

GURUTZEN ISTORIOA