Ebaluazioa

 

Kanpainaren balorazioa

(Batzordeak egingo du)

 

LORPEN - ADIERAZLEAK

BAI

EZ

Taldeen koordinazioa eta jarraipena ondo egin da.

   

Batzordean iritzi guztiak kontuan hartu dira.

   

Batzordearen osaketa parekidea izan da.

   

Kanpaina zabaltzeko (balia)bide ugari erabili dira.

   

Kanpaina eskola-komunitate osoari zabaldu zaio.

   

Eskola-komunitateko kolektiboek parte hartu dute.

   

Nesken zein mutilen protagonismoa bermatu da.

   

Kanpainaren bidez tratu onen aldeko konpromisoa adierazi da.

   

Kanpainaren bidez tratu txarren aurkako konpromisoa adierazi da.

   

   

Eranskina - Balorazioa